08.05.2016

poniedziałek, 9 maja 2016

''Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.''

Eddie Murphy